Księża i siostry

Księża posługujący w parafii:   

tel. 12- 648-08-42

 

Proboszcz: ks. Adam Podbiera, R.M., ur. 1956 w Krakowie, wyśw. w 1984 r., w parafii od 2011 r. W parafii zajmuje się m. in. przygotowaniem dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Dyżur w kancelarii parafialnej pełni we wtorki od 8.00 do 9.00.  Nr wew. 24.

 

Wikariusze:

ks. Dariusz Czaja, ur. 1985 Kraków, wyśw. w 2010 r., w parafii od 2014 r.  Katechizuje w III LO. W naszej parafii zajmuje się Różami Różańcowymi, Grupą Pielgrzymkową, kandydatami do bierzmowania, prowadzi spotkania przedchrzcielne. Dyżur w kancelarii parafialnej pełni w piątki od 16.00 do 18.00.  Nr wew. 27.

 

ks. Piotr Podwyszyński, ur. 1985 r. w  Chrzanowie, wyśw. w 2011 r., w parafii od 2016 r. Katechizuje w III LO. W naszej parafii zajmuje się Liturgiczną Służbą Ołtarza, Grupą Charytatywną, Scholą Dominikańską, redakcją czasopisma “W Rodzinie Józefa”, Grupą Pielgrzymkową nr 25 z Krakowa do Częstochowy, kandydatami do bierzmowania.  Dyżur w kancelarii parafialnej pełni w poniedziałki od 16.00 do 18.00. Nr wew. 28.

ks. Paweł Ochocki, ur. 1990 r. w Wadowicach, wyśw. w 2015 r., w parafii od 2018 r. W naszej parafii opiekuje się Ruchem Światło-Życie i kręgiem biblijnym. Student Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na Wydziale Prawa Kanonicznego. Notariusz kurii. Dyżur w kancelarii parafialnej pełni w czwartki od 19.00 do 20.00. Nr wew. 26.

 

Na terenie parafii mieszkają:

ks. prałat Stanisław Podziorny, ur. 1940 r. w Leśnej, wyśw. w 1965 r., od 2011 r. emerytowany proboszcz parafii i budowniczy kościoła. Nr wew. 38.

– Ks. Wacław Kozicki R.M., ur. 1949 w Mszanie Dolnej, wyśw. w 1973 r., w parafii od 2017 r. Nr wew. 29.

 

– Ks. Grzegorz Lenart, ur. 1987 w Krakowie, wyśw. w 2015 r., w parafii od 2017 r. Student Muzyki Kościelnej w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W parafii zajmuje się Chórem Pueri Cantores Sancti Joseph oraz stroną internetową parafii.  Nr wew. 32.

 

– ks. dr Szymon Janiczek

 

 

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP:

tel. 12- 648-02-21, nr wew. 40

 

s. przełożona: s. Ilona Olchawa (katechizuje w SP 92),

 

s. Kamiliana (katechizuje w SP 82) , prowadzi Scholę Pociechy Św. Józefa i Oazę Dzieci Bożych.

 

s. Eliasza Gerega, zakrystianka

s. Ignacja

 

Organista:

p.  Maciej Banek, organista, absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. 

tel. 602-608-448

 

Księża i Siostry pochodzące z parafii:
1. ks. Tadeusz Cichoń
2. ks. Bogusław Mielec
3. ks. Piotr Gąsior
4. ks. Wiesław Staszko CM
5. o. Marek Saj CSRS
6. o. Piotr Dyrda OP
7. ks. Krzysztof Wąs
8. ks. Grzegorz Kurzec
9. ks. Bartosz Wronikowski 
 
1. s. Klara Podgórska – Serafitka 
2. s. Wiktoria Korzeń – Służebniczka Dębicka
3. s. Helidonia Murzyn – Służebniczka Dębicka
4. s. Lucyna Wąs – Służebniczka Dębicka 
5. s. Benedykta Sadzik – Sercanka