Księża i siostry

Księża posługujący w parafii:   

tel. 12- 648-08-42

 

Proboszcz: ks. Adam Podbiera, R.M., ur. 1956 w Krakowie, wyśw. w 1984 r., w parafii od 2011 r. W parafii zajmuje się m. in. przygotowaniem dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Dyżur w kancelarii parafialnej pełni we wtorki od 8.00 do 9.00.  Nr wew. 24.

 

Wikariusze:

ks. Dariusz Czaja, ur. 1985 Kraków, wyśw. w 2010 r., w parafii od 2014 r.  Katechizuje w III LO. W naszej parafii zajmuje się Różami Różańcowymi, Grupą Pielgrzymkową, kandydatami do bierzmowania, prowadzi spotkania przedchrzcielne. Dyżur w kancelarii parafialnej pełni w piątki od 16.00 do 18.00.  Nr wew. 27.

 

ks. Piotr Podwyszyński, ur. 1985 r. w  Chrzanowie, wyśw. w 2011 r., w parafii od 2016 r. Katechizuje w III LO. W naszej parafii zajmuje się Liturgiczną Służbą Ołtarza, Grupą Charytatywną, Scholą Dominikańską, redakcją czasopisma “W Rodzinie Józefa”, Grupą Pielgrzymkową nr 25 z Krakowa do Częstochowy, kandydatami do bierzmowania.  Dyżur w kancelarii parafialnej pełni w poniedziałki od 16.00 do 18.00. Nr wew. 28.

ks. Paweł Ochocki, ur. 1990 r. w Wadowicach, wyśw. w 2015 r., w parafii od 2018 r. W naszej parafii opiekuje się Ruchem Światło-Życie i kręgiem biblijnym. Student Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na Wydziale Prawa Kanonicznego. Notariusz kurii. Dyżur w kancelarii parafialnej pełni w czwartki od 19.00 do 20.00. Nr wew. 26.

 

Na terenie parafii mieszkają:

ks. prałat Stanisław Podziorny, ur. 1940 r. w Leśnej, wyśw. w 1965 r., od 2011 r. emerytowany proboszcz parafii i budowniczy kościoła. Nr wew. 38.

– Ks. Wacław Kozicki R.M., ur. 1949 w Mszanie Dolnej, wyśw. w 1973 r., w parafii od 2017 r. Nr wew. 29.

 

– Ks. Grzegorz Lenart, ur. 1987 w Krakowie, wyśw. w 2015 r., w parafii od 2017 r. Student Muzyki Kościelnej w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W parafii zajmuje się Chórem Pueri Cantores Sancti Joseph oraz stroną internetową parafii.  Nr wew. 32.

 

-Ks. lic. Jarosław Glonek E.c., ur. 1977 w Krakowie, wyśw. w 2003 r., w parafii od 2019 r. Student Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, asystent kościelny Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Dyżur w kancelarii parafialnej pełni w środy od 16.00 do 18.00. Nr wew. 25.

 

 

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP:

tel. 12- 648-02-21, nr wew. 40

 

s. przełożona: s. Ilona Olchawa (katechizuje w SP 92),

 

 

s. Kamiliana (katechizuje w SP 82) , prowadzi Scholę Pociechy Św. Józefa i Oazę Dzieci Bożych.

 

s. Eliasza Gerega, zakrystianka

s. Ignacja

 

Organista:

p.  Maciej Banek, organista, absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. 

tel. 602-608-448