Księża i siostry

KSIĘŻA PRACUJĄCY W PARAFII: tel. 12- 648-08-42
Proboszcz: ks. Adam Podbiera, nr wew. 24

Wikariusze:

– ks. Piotr Podwyszyński (katechizuje w Gimnazjum nr 42 i Szkole Podstawowej nr 92), nr wew. 28

– ks. Jacek Bernacik (katechizuje w III LO), nr wew. 26

– ks. Dariusz Czaja (katechizuje w III LO), nr wew. 27

 

Na terenie parafii mieszka:

– ks. prałat Stanisław Podziorny, emerytowany proboszcz parafii, nr wew. 38

– ks. Wojciech Łoś (redaktor parafialnej gazety: W Rodzinie Józefa)

– ks. Wacław Kozicki wew. 29

– ks. Grzegorz Lenart wew. 32

– ks. Wojciech Orzechowski wew. 31

 

SIOSTRY ZE ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK BDNP: tel. 12- 648-02-21

s. przełożona: s. Ilona Olchawa (katechizuje w SP 92),

– s. Karolina Dobosz (katechizuje w SP 104),

– s. Giovana Wiśniowska (SP 82),

– s. Eliasza Gerega (zakrystianka)

– s. Ignacja

 

ORGANISTA

Maciej Banek 602-608-448