Ogłoszenia Duszpasterskie: Zmartwychwstanie Pańskie

  1. Dziękujemy parafianom za liczny udział w celebracji Triduum Paschalnego. Dziękujemy kapłanom za wielogodzinną posługę w konfesjonałach. Siostrze Eliaszy, siostrom Służebniczkom, panom Stanisławowi, Janowi, Mirosławowi, Józefowi, Ryszardowi, Dominikowi, Dawidowi za przygotowanie Ciemnicy, Grobu Pańskiego. Siostrom szczególnie za piękne dekoracje kwiatowe. Dziękujemy osobom dbającym o czystość w naszej świątyni przez cały rok. Serdeczne podziękowania dla chór dyrygowanego przez p. Jadwigę, dla p. Organisty, służby ołtarza na czele z ks. Piotrem, oazy na czele z ks. Jackiem za wspaniale przygotowaną liturgię. Dziękujemy zespołowi charytatywnemu i jego pomocnikom za przygotowanie i rozniesienie paczek dla potrzebujących. Dziękujemy chórowi Pueri Cantores Sancti Joseph na czele z ks. Grzegorzem za uświetnienie Niedzieli Palmowej. Wszystkim, którym winniśmy wdzięczność składamy serdeczne Bóg zapłać.
  2. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w porządku niedzielnym.
  3. Trwamy w Nowennie przygotowującej nas na Święto Miłosierdzia Bożego codziennie 15 min przed Mszą św. wieczorną.
  4. Pierwszy wtorek miesiąca zapraszamy na Mszę św. połączoną z nabożeństwem przez wstawiennictwo św. Joanny Beretty Molla o godz. 18.30.
  5. Pierwszy czwartek miesiąca. Nabożeństwo połączone z nowenną o godz. 18.00.
  6. Pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź podczas Mszy rannych oraz po południu o godz. 17.00. Dzieci ze szkół podstawowych zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00. Nabożeństwo połączone z nowenną o godz. 18.00. Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa o godz. 18.30. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na Wieczernik o godz. 19.30. W piątek z racji Oktawy Wielkanocy nie obowiązuje post.
  7. Pierwsza sobota miesiąca. Nie będzie odwiedzin u chorych, gdyż przyjęli sakramenty podczas wizyty duszpasterskiej w Wielki Piątek.
  8. Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17.30 a po nim Msza św. w tej intencji.
  9. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego zostanie odprawione nabożeństwo o godz. 15.
  10. W tym tygodniu odeszli do wieczności:

+ Mieczysław Florek

+ Marian Zdeb,

+ Robert Sperka, l. 50

+ Helena Zdebska-Biziewska

+ Jerzy Śmiech, l. 65

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie.