Pielgrzymka do Gietrzwałdu 5-6-7.07.2018r.

05.07.2018

4.00- wyjazd spod Domu Chleba

10.00 -Msza św. w Niepokalanowie i zwiedzanie sanktuarium

17.00-zwiedzanie sanktuarium w Gietrzwałdzie

19.00-obiadokolacja

21.00-Apel Maryjny

06.07.2018

7.00 -Msza św.

8.00 -śniadanie

8:30 – wyjazd z Gietrzwałdu.

9:00 – 9:20 – zwiedzanie Sanktuarium pw. Najświętszego Sakramentu w barokowym kościele pw. Najświętszego Zbawiciela i św. Floriana w Głotowie.

9:20 – 10:00 – Zwiedzanie Kalwarii Warmińskiej w Głotowie.

10:00 – 10:40 – przejazd z Głotowa do Lidzbarka Warmińskiego.

10:40 – 12:00 – zwiedzanie Lidzbarka Warmińskiego (Stare Miasto, Brama Wysoka, kościół farny pw. św. św. Piotra i Pawła, Oranżeria Kultury, cerkiew prawosławna pw. św. św. Piotra i Pawła, cerkiew greckokatolicka pw. św. św. Cyryla i Metodego).

12:00 – 13:00 – czas wolny na posiłek w Lidzbarku Warmińskim.

13:00 – 14:00 – zwiedzanie Muzeum Warmińskiego w zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

14:00 – 14:25 – przejazd z Lidzbarka Warmińskiego do Stoczka Klasztornego.

14:25 – 15:15 – zwiedzanie Sanktuarium pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym w barokowym kościele pw. Nawiedzenia NMP w Stoczku Klasztornym. Zwiedzanie izby pamięci – celi ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w budynku klasztoru Zgromadzenia Ks. Marianów w Stoczku Klasztornym. Zwiedzanie ogrodów w Stoczku Klasztornym.

15:15 – 16:15 – przejazd ze Stoczka Klasztornego do Świętej Lipki.

16:15 – 17:20 – zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej w barokowym kościele pw. Nawiedzenia NMP w Świętej Lipcewraz z krużgankami. Prezentacja organów świętolipskich.

17:20 – 18:50 – powrót ze Świętej Lipki do Gietrzwałdu.

19.00 -powrót na obiadokolację do Gietrzwałdu

07.07.2018r.

7.00 -Msza św.

8.00 -śniadanie

8.30 -wyjazd:    

9:00 – 13:00 – zwiedzanie Olsztyna (zamek kapituły warmińskiej z muzeum, Stare Miasto, Wysoka Brama, Bazylika Konkatedralna pw. św. Jakuba Apostoła, rynek ze Starym Ratuszem, pomnik Mikołaja Kopernika, ewentualnie Muzeum Nowoczesności w Parku Centralnym).

13:00 – 14:00 – czas wolny w Olsztynie.

14:00 – wyjazd do Krakowa.

Powrót do Krakowa w godzinach wieczornych.

Koszt 450zł. Zapisy w zakrystii. Bliższych informacji udziela ks. Dariusz.