Pielgrzymka do Jędrzejowa, Pińczowa i Młodzaw: 23 czerwca 2018r.

7.00 -wyjazd spod Domu Chleba

9.00 -Msza św. w sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie

11.00 -zwiedzanie rokokowej perełki -kościoła w Mnichowie

12.30 -zwiedzanie Pińczowa  (Kościół i dawny klasztor Paulinów w Pińczowie, ul. Piastowska 2 – budowle w obecnym kształcie powstały w     XVII wieku, na gotyckich fragmentach wcześniejszych budowli. W połowie XVII wieku przeorem klasztoru był ks.             Augustyn Kordecki -słynny   dowódca obrony klasztoru na Jasnej Górze podczas potopu szwedzkiego. W XVI wieku natomiast świątynia była zborem kalwińskim, obecnie w zabudowaniach klasztornych mieści się Muzeum Regionalne

Sanktuarium i klasztor reformatów na Mirowie, ul. Klasztorna 29 – zespół klasztorny z XVII wieku, z kościołem Nawiedzenia NMP, stanowiącym sanktuarium MB Mirowskiej

– Kaplica Św. Anny w Pińczowie – wzniesiona w stylu manierystycznym w 1600 roku, fundacji Zygmunta Myszkowskiego

-Dom Ariański na Mirowie zw. Drukarnią Ariańską – renesansowa budowla z przełomu XVI i XVII wieku. Obecnie mieści się tu oddział Archiwum Państwowego w Kielcach. Do wnętrza prowadzi ozdobiony łacińską sentencją portal

Pałac Wielopolskich w Pińczowie, ul. Piłsudskiego – barokowo-klasycystyczna budowla z II połowy XVIII wieku, która stanęła zamiast dawnego zamku z XV wieku, a przebudowanego w XVI stuleciu przez Santi Guciego, po wybudowaniu pałacu zamek rozebrano

– Baszta w Pińczowie – pawilon ogrodowy z XVI wieku wybudowany przez Santi Gucciego. Budowla jest pozostałością po ogrodzie włoskim, będącym częścią rezydencji ordynatów pińczowskich, niestety reszta nie dotrwała do dnia dzisiejszego

– Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, z lat 1914-15, przylegający od wschodniej strony do cmentarza parafialnego

Synagoga Stara w Pińczowie, ul. Klasztorna – zabytkowa bożnica wybudowana została w latach 1594-1609 i jest jedną z najstarszych synagog zachowanych w Polsce. Obecnie odremontowana i udostępniona dla turystów jest świadectwem licznej niegdyś społeczności żydowskiej w     Pińczowie. Niegdyś stała tu jeszcze druga bożnica, nowsza, ale została rozebrana

 

16.00 – modlitwa w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Młodzawach

17.00 – spacer po Ogrodzie na Rozstajach w Młodzawach Małych

Koszt: 80zł

Zapisy w zakrystii.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE