Plan Wizyty Duszpasterskiej – kolęda 2022/2023

Osiedle Kalinowe
Blok / klatka / mieszkanie Data Godz. Kapłan
Kalinowe 1./I, II /1-55 29.12.2022 15.00 ks. Wojciech
Kalinowe 1./III /56-80 30.12.2022 15.00 ks. Wojciech
Kalinowe 2./I /1-30 03.01.2022 16.00 ks. Wojciech
Kalinowe 2./II, III /31-80 ks. Wojciech
Kalinowe 3./I, II / 1-55 04.01.2022 15.00 ks. Wojciech
Kalinowe 3. /III/56-80 07.01.2022 10:30 ks. Wojciech
Kalinowe 7. /I, II, III / 1-80 ks. Wojciech
Kalinowe 8. /I, II / 1-55 10.01.2022 16.00 ks. Wojciech
Kalinowe 8. / III / 56-80 11.01.2022 15.00 ks. Wojciech
Kalinowe 9. /I /1-30 ks. Wojciech
Kalinowe 9. / II, III / 31-80 12.01.2022 16.00 ks. Wojciech
Kalinowe 10. / I, II, III / 1-45 13.01.2022 16.00 ks. Wojciech
Kalinowe 10. / IV, V / 46-75 14.01.2022 9.00 ks. Wojciech
Kalinowe 13. /I, II, III, IV, V /1-75 ks. Wojciech
Kalinowe 13. / VI, VII / 76-105 17.01.2022 16.00 ks. Wojciech
Kalinowe 14. /I /1-15 ks. Wojciech
Kalinowe 14. / II, III, IV, V /16-75 18.01.2022 15.00 ks. Wojciech
Kalinowe 14. / VI, VII / 76-105 19.01.2022 16.00 ks. Wojciech
Kalinowe 15. / I / 1-15 ks. Wojciech
Kalinowe 15. / II, III, IV, V / 16-75 20.01.2022 16.00 ks. Wojciech
Kalinowe 15. /VI, VII / 76-105 21.01.2022 9.00 ks. Wojciech
Kalinowe 16. /I, II, III, IV, V /1-75 ks. Wojciech
Kalinowe 16. /VI, VII / 76-105 24.01.2022 16.00 ks. Wojciech
Kalinowe 19. /parter /1-18 ks. Wojciech
Kalinowe 19. /I, II, III, IV,V /19-113 25.01.2022 15.00 ks. Wojciech
Kalinowe 19. /VI, VII, VIII, IX, X / 114-208 26.01.2022 16.00 ks. Wojciech
Kalinowe 20. /parter -I, II, III /1-75 27.01.2022 16.00 ks. Wojciech
Kalinowe 20. / IV, V, VI, VII, VIII, IX, X /76-208 28.01.2022 9.00 ks. Wojciech
Kalinowe 21 piętra od X do VIII 26.01.2023 15:00 ks. Marcin
Kalinowe 21 piętra od VII do V 27.01.2023 15:00 ks. Marcin
Kalinowe 21 piętra od IV do parteru 28.01.2023 09:00 ks. Marcin
Kalinowe 22 – piętro od X do VII 20.01.2023 15.00 ks. Bogusław
Kalinowe 22 – piętro od VI do parteru 21.01.2023 9.00 ks. Bogusław
Kalinowe 23 – piętro X, IX, VIII 24.01.2023 15.00 ks. Wacław
Kalinowe 23 – piętro VII, VI, V, IV 25.01.2023 15.00 ks. Wacław
Kalinowe 23 – piętro III, II, I, parter 26.01.2023 15.00 ks. Wacław

Osiedle Strusia
Blok / klatka / mieszkanie Data Godz. Kapłan
Strusia 2 kl. I-IV (od dołu) 27.12.2022 15:00 ks. Marcin
Strusia 2 kl. V-VII (od dołu) 28.12.2022 15:00 ks. Marcin
Strusia 3 kl. I-IV (od dołu) 29.12.2022 15:00 ks. Marcin
Strusia 3 kl. V-VII (od dołu) 02.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 4 kl. I-IV (od dołu) 16.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 4 kl. V-VII (od dołu) 17.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 6 kl. I (od góry) 07.01.2023 09:00 ks. Marcin
Strusia 6 kl. II (od góry) 03.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 6 kl. III  (od góry) 09.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 6 kl. IV  (od góry) 10.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 6 kl. V  (od góry) 11.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 6 kl. VI  (od góry) 12.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 6 kl. VII  (od góry) 13.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 6 kl. VIII  (od góry) 14.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 7 kl. I  (od góry) 18.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 7 kl. II  (od góry) 19.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 7 kl. III  (od góry) 20.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 7 kl. IV i V  (od góry) 21.01.2023 09:00 ks. Marcin
Strusia 7 kl. VI  (od góry) 23.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 7 kl. VII  (od góry) 24.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 7 kl. VIII  (od góry) 25.01.2023 15:00 ks. Marcin
Strusia 9 – m. 1-60 27.12.2022 15.00 ks. Bogusław
Strusia 9 – m. 61-105, 10 – m. 1-15 28.12.2022 15.00 ks. Bogusław
Strusia 10 – m. 16-75 29.12.2022 15.00 ks. Bogusław
Strusia 10 – m. 76-105, 11 – m. 1-30 30.12.2022 15.00 ks. Bogusław
Strusia 11 – m. 31-105 02.01.2023 15.00 ks. Bogusław
Strusia 14 – m. 1-75 03.01.2023 15.00 ks. Bogusław
Strusia 14 – m. 76-105, 16 – m. 1-45 04.01.2023 15.00 ks. Bogusław
Strusia 15 – m. 1-105 07.01.2023 9.00 ks. Bogusław
Strusia 16 – m.46-105 09.01.2023 15.00 ks. Bogusław
Strusia 18 – kl. I (od góry), 10.01.2023 15.00 ks. Bogusław
Strusia 18 – kl. II, III (od góry) 11.01.2023 15.00 ks. Bogusław
Strusia 18 – kl. IV, V (od góry) 13.01.2023 15.00 ks. Bogusław
Strusia 19, 18 – kl. VI, VII (od góry) 14.01.2023 9.00 ks. Bogusław
Strusia 18 – kl. VIII (od góry) 16.01.2023 15.00 ks. Bogusław

Osiedle Na Lotnisku
Blok / klatka / mieszkanie Data Godz. Kapłan
Na Lotnisku 1 – kl. A (od m. 1-94) 17.01.2023 15.00 ks. Bogusław
Na Lotnisku 1 – kl. B, C (od m.95-212) 18.01.2023 15.00 ks. Bogusław
Na Lotnisku 6 – Kl. I, II, III 27.12.2022 15.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 6 – Kl. IV, V oraz 7 – kl. I 28.12.2022 15.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 7 – kl. II, III. IV 29.12.2022 15.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 7 – kl. V oraz 8 – kl. I, II 30.12.2022 15.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 8 – kl. III, IV, V 02.01.2023 15.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 9 – Kl. I, II, III 03.01.2023 15.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 9 – kl. IV, V 04.01.2023 15.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 16  – mieszk. 1 – 105. 07.01.2023 9.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 17 – kl. I, II, III, IV 09.01.2023 15.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 17 – kl. V, VI, VII 10.01.2023 15.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 18 – kl. I, II, III, IV 11.01.2023 15.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 18 – kl. V, VI, VII 12.01.2023 15.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 19 – kl. I, II 14.01.2023 9.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 19 – kl. III 16.01.2023 15.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 20 – kl. I 17.01.2023 15.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 20 – kl. II 18.01.2023 15.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 20 – kl. III 19.01.2023 15.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 21 – kl. I, II 21.01.2023 9.00 ks. Wacław
Na Lotnisku 21 – kl. III 23.01.2023 15.00 ks. Wacław

Osiedle Wysokie
Blok / klatka / mieszkanie Data Godz. Kapłan
Wysokie 1, M. 1-66 07.01.2023 09:30 ks. Proboszcz
Wysokie 2, KL. I – II 06.01.2023 14:30 ks. Proboszcz
Wysokie 3A, 3B, 3C 27.12.2022 15:30 ks. Proboszcz
Wysokie 4, KL. I 02.01.2023 15:30 ks. Proboszcz
Wysokie 4, KL. II + blok 6 03.01.2023 15:30 ks. Proboszcz
Wysokie 6 i 7 + III LO + SP 104  16.01.2023 15:30 ks. Proboszcz
Wysokie 8,M.1-45 25.01.2023 15:30 ks. Proboszcz
Wysokie 9, M. 1 – 45 + 10, M. 1-45 17.01.2023 15:30 ks. Proboszcz
Wysokie 11, M. 1-45 + 20 A,B,C 20.01.2023 15:30 ks. Proboszcz
Wysokie 12, KL. I-II 21.01.2023 09:30 ks. Proboszcz
Wysokie 13, KL. I-II 11.01.2023 15:30 ks. Proboszcz
Wysokie 15, KL. I-IV 12.01.2023 15:30 ks. Proboszcz
Wysokie 16, KL. I-IV 28.12.2022 15:30 ks. Proboszcz
Wysokie 17, KL.I-IV 26.01.2023 15:30 ks. Proboszcz
Wysokie 18, KL. I-IV 23.01.2023 15:30 ks. Proboszcz

Osiedle Kombatantów
Blok / klatka / mieszkanie Data Godz. Kapłan
Kombatantów 2, M. 1-66 09.01.2023 15:30 ks. Szymon
Kombatantów 3, M. 1-66 29.12.2022 15:30 ks. Szymon
Kombatantów 4,M. 1-66 05.01.2023 15:30 ks. Szymon
Kombatantów 5, M. 1-93 10.01.2023 15:30 ks. Szymon
Kombatantów 6, M. 1-93 13.01.2023 15:30 ks. Szymon
Kombatantów 7, M. 1-93 04.01.2023 15:30 ks. Szymon
Kombatantów 8, M.1-64 30.12.2022 15:30 ks. Szymon
Kombatantów 9, M. 1-61 24.01.2023 15:30 ks. Szymon
Kombatantów 10, M. 1- 160 14.01.2023 09:30 ks. Szymon
Kombatantów 11, M. 1-66 18.01.2023 15:30 ks. Szymon
Kombatantów 12, M. 1-66 19.01.2023 15:30 ks. Szymon