Wspomnienie Ojca Pio

23 września br przeżywamy wspomnienie ojca Pio, prezbitera i włoskiego kapucyna, stygmatyka i świętego Kościoła katolickiego.

“Kiedy trwonisz czas, gardzisz darem Boga, chwilą, którą On, w nieskończonej Swej dobroci, powierza twojej miłości i szlachetności.” O. Pio