Parafia

Historia parafii w skrócie:

Dekretem z 11 czerwca 1977 r. Metropolita Krakowski, kard. Karol Wojtyła, podzielił ogromną,  bo liczącą ponad sto tysięcy wiernych, parafię Matki Bożej Królowej Polski w Bieńczycach na cztery rejony duszpasterskie. Dekret ten zaczął obowiązywać od 20 sierpnia 1977 r.

W skład czwartego rejonu duszpasterskiego weszły cztery osiedla: Kalinowe, Wysokie, Na Lotnisku i Józefa Strusia, liczące wtedy przez ponad 22 tysiące mieszkańców. Pierwszym duszpasterzem rejonowym czwartego rejonu został ks. Leon Baran, który pełnił swoją funkcję do sierpnia 1981 r. Patronem czwartego rejonu obrano św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Całe duszpasterstwo rejonowe sprawowano nadal przy parafii w Bieńczycach.

W dniu 14 sierpnia 1981 r. nowym duszpasterzem rejonowym został ks. Stanisław Podziorny. Od 3 marca 1985 r., kiedy to kard. Franciszek Macharski podpisał dekret erygujący nową parafię pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP na os. Kalinowym, ks. Stanisław Podziorny objął funkcję proboszcza i przez niemal trzydzieści lat niestrudzenie budował naszą parafię w wymiarze materialnym, ale przede wszystkim duchowym.

7 grudnia 1991 r. bp Jan Szkodoń poświęcił kaplicę, która do 2002 roku pełniła funkcję świątyni parafialnej.

W sobotę 2 grudnia 2000 r. kard. Franciszek Macharski wmurował w ścianę nowego kościoła Kamień Węgielny wzięty z Katedry Wawelskiej i poświecony przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Po zakończeniu prac we wnętrzu kościoła, dnia 19 marca 2002 r. w dniu parafialnego odpustu kard. Franciszek Macharski poświęcił naszą nową Świątynię.

Od 1 stycznia 2003 r. parafia powiększyła się o osiedle Kombatantów.

Obecnie od 2011 roku funkcję proboszcza naszej parafii sprawuje ks. Adam Podbiera.

Z życia parafii:
Parafia powstała ok. 1985r. Początkowo cały ośrodek katechetyczny miał znajdować się na os. Wysokim. Jednak ostatecznym miejscem zostało os. Kalinowe. Początkowo Msze św. odprawiano w drewnianych kaplicach. Nie było plebanii, ale był ośrodek katechetyczny. Księża zamieszkiwali w blokach mieszkalnych. Sytuacja zmieniła się po wybudowaniu plebanii z kaplicą. Szopa (tak nazywali parafianie drewnianą kaplicę) stała jeszcze przez 3 lata, a mała boczna kaplica stała do 2007r., w którym to roku wybuchł pożar i kaplica spłonęła. Rok później rozbiórce poddany został stary ośrodek katechetyczny.

Kościół parafialny:
Wybudowany w latach 1993-2002. Projektantami kościoła są: Zofia Łuczyńska i Jan Kurek. Świątynia jest zbudowana na planie krzyża. Cechuje ją obszerne wnętrze. Kościół posiada ciekawą konstrukcję architektoniczną. Ołtarz tworzy figura św. Józefa i krucyfiks zawieszony na tle okna w kształcie krzyża. Autorem tabernakulum jest znany rzeźbiarz – Czesław Dźwigaj. Na zewnątrz kościół jest pomalowany na kremowo, dach jest czerwony, a na jego szczycie widnieje krzyż.

Pierwszą Mszę świętą odprawiono w nowym kościele w dniu parafialnego odpustu 19 marca 2002r.. Kamień węgielny kościoła poświęcił na Błoniach podczas pielgrzymki do kraju papież Jan Paweł II w 1983r.. W bocznej części kościoła znajduje się obraz, na którym przedstawiona jest św. Joanna Beretta Molla z dzieckiem. Są tu także relikwie świętej, które złożone zostały w tutejszym kościele 26 maja 2004r..

Parafia obejmuje:
Początkowo do parafii należały osiedla Wysokie, Na lotnisku, Kalinowe, Strusia. Wolą ks. Kardynała Franciszka Macharskiego do parafii dołączono os. Kombatantów. Parafia liczy 16 630 parafian. .

Szerzej o historii parafii:

Historia Parafii Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

w Krakowie – Nowej Hucie na os. Kalinowym.

Pamiętając, że parafia to wspólnota Ludu Bożego, wierzącego w Jezusa Chrystusa Boga i Człowieka, trzeba sobie uświadomić, że historia wszystkich parafii w Nowej Hucie, z wyjątkiem parafii w Mogile i Czyżynach zaczęła się tak naprawdę 60 lat temu, kiedy do budującego się nowego miasta i kombinatu przyjechali głównie młodzi Polacy z całej Polski, wnosząc w to nowe środowisko nadzieję na nową, sprawiedliwszą i bogatszą Ojczyznę, a także wiarę ojców i miłość do katolickiego Kościoła. Ta głęboka wiara prostego polskiego ludu zderzyła się z marzeniem rządzących o budowie socjalistycznego miasta bez Boga i kościołów. Ci nowi mieszkańcy Nowej Huty przywieźli też z sobą prostą prawdę zakodowaną w sercach i umysłach, że skoro Bóg znalazł dla nas miejsce na tej ziemi, to wypada by Bóg był nie tylko w sercach, ale by miał też miejsca – znaki swojej obecności w postaci kościołów i parafii. To z tego pragnienia rodziły się w kłopotach i bólach nowe parafie w Nowej Hucie. To z tej prawdy rodziła się też parafia Świętego Józefa na os. Kalinowym.   A było to tak :

W Roku Pańskim 1977 w czasie kiedy papieżem był Paweł VI, Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła, dziekanem dekanatu mogilskiego O. dr Jacek Stożek – Cysters, proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Hucie – Bieńczycach Ks. Józef Gorzelny, Ksiądz Kardynał Metropolita dekretem z dnia 11 VI 1977 r. podzielił ogromną ponad stu tysięczną parafię Matki Bożej Królowej Polski w Bieńczycach na cztery rejony duszpasterskie. Dekret zaczął obowiązywać od dnia 20 sierpnia 1977 r. W skład czwartego rejonu duszpasterskiego weszły cztery osiedla : Os. Kalinowe, Os. Wysokie, Os. Na Lotnisku i Os. J.Strusia. Mieszkało w tych osiedlach ponad 22 tysiące mieszkańców. Pierwszym duszpasterzem rejonowym czwartego rejonu został Ks. Leon Baran. Czwarty Rejon Duszpasterski obrał sobie za Patrona Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Całe duszpasterstwo czwartego Rejonu sprawowano nadal przy parafii w Bieńczycach.

Ks. Kard. Karol Wojtyła dnia 2 stycznia 1978 r. wystosował pismo do władz Miasta Krakowa z prośbą o pozwolenie na budowę ośrodka katechetycznego w IV Rejonie. Nie było odpowiedzi. W dniu 10 grudnia ponowiono prośbę, ale odpowiedź była negatywna.

Dnia 28 XI 1980 r. rodzice dzieci czwartego Rejonu Duszpasterskiego wystosowali prośbę podpisaną przez 3356 rodziców do prezydenta Miasta Krakowa o pozwolenie na budowę kościoła i ośrodka katechetycznego. Prezydent Józef Gajewicz pismem z dn. 24 VII 1981 r. zezwolił na budowę tylko punktu katechetycznego, bez kościoła.

W tej sytuacji Ks. Leon Baran poprosił o przeniesienie do Nowego Targu, a nowym duszpasterzem Rejonowym w dniu 14 sierpnia 1981 r. został Ks. Stanisław Podziorny.

Rozpoczęły się   starania   o zatwierdzenie planów budowy i lokalizację. Projektantami ośrodka katechetycznego byli architekci inż. Architekt Zofia i Zenon Luczyńscy z Krakowa.

Nowy Metropolita Krakowski Ks. Kard. Franciszek Macharski na spotkaniu z prezydentem Miasta Józefem Gajewiczem w dn. 30 kwietnia 1982 r. podpisał protokół w którym władze Miasta wyrażają zgodę na budowę także kościoła i wyznaczają działkę pod budowę na Os. Wysokim. Niestety pomimo przygotowanych planów i potrzebnych uzgodnień na budowę nie zgodziła się rada osiedlowa Os. Wysokiego i Na Lotnisku. Na szczęście już 28 stycznia 1983 r. otrzymaliśmy nową lokalizację na Os. Kalinowym. Po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Ojczyźnie w czerwcu 1983 r. ogrodziliśmy plac budowy i ciągu jednego dnia wybudowaliśmy pod pretekstem budowy magazynów, tymczasowe salki katechetyczne w których 1 września rozpoczęliśmy katechizację dzieci i młodzieży. Po wielu perypetiach 5 grudnia 1983 r. zatwierdzono koncepcję budowy ośrodka katechetycznego, co dało nam możliwość starania się o zatwierdzenie planów budowy.

W marcu 1984 r. postawiliśmy na placu budowy krzyż i odprawiliśmy rekolekcje wielkopostne. Niestety 22 marca zmarł nagle główny architekt Pan inż. Zenon Łuczyński. Obowiązki architekta przejęła żona Pani Zofia Łuczyńska.

Wreszcie po czterech latach starań 15 czerwca 1984 r. uzyskaliśmy tzw.. wieczystą dzierżawę działki na Os. Kalinowym. Już 20 czerwca 1984 r. w środę, Ks. Kard. Franciszek Macharski o godz. 1800 odprawił Mszę Świętą na placu budowy i poświęcił plac i krzyż. Od tego też czasu zaczęliśmy odprawiać w niedziele Msze Święte przed polowym ołtarzem a w tygodniu w salce katechetycznej. Wybudowaliśmy też we wrześniu przed polowym ołtarzem drewnianą kaplicę. Niestety za to, że bez pozwolenia wybudowaliśmy drewniany barak – kaplicę, wstrzymano nam karnie wszystkie prace i pozwolenia. Po bardzo wielu kłopotach i przemianowaniu kaplicy na magazyn z rampą wyładowczą zamiast ołtarza, wróciliśmy do budowy. Tyle, że teraz Msze Święte odprawialiśmy w „magazynie”.

Wydarzeniem i szczególną datą w historii naszej parafii jest data 13 marca 1985 r., kiedy to Ks. Kard. Franciszek Macharski podpisał dekret erygujący nową parafię Świętego Józefa na Os. Kalinowym. Dekret stanowi, że od dnia 19 marca 1985 r. czwarty Rejon Duszpasterski parafii Matki Bożej Królowej Polski w Bieńczycach staje się parafią Świętego Józefa w Nowej Hucie. Pierwszy proboszczem nowej parafii został dotychczasowy duszpasterz rejonowy Ks. Stanisław Podziorny.

Ciągle staramy się o pozwolenie na rozpoczęcie budowy, choć minęło już pięć lat od podjęcia starań o budowę. Na skargę parafian do prezydenta Miasta, prezydent odpowiedział, że to z powodu „obiektywnych trudności”. Wreszcie 4 lipca 1985 r. otrzymaliśmy pozwolenie na rozpoczęcie budowy ośrodka katechetycznego i uroczystą Mszą Św. 24 lipca 1985 r. rozpoczęliśmy prace przy budowie. Budujemy talentami, zapałem i wysiłkiem naszych parafian, bez pomocy koparek i maszyn, ponieważ przedsiębiorstwa mają zakaz wypożyczania maszyn budowlanych parafii. Dzięki niebywałemu poświęceniu i pracowitości parafian na Boże Narodzenie 1985 r. stanął już w stanie surowym pierwszy budynek katechetycznego ośrodka.

Równocześnie trwają prawdziwe „boje” o zatwierdzenie koncepcji architektonicznej kościoła. Pani architekt Zofia Łuczyńska zaprosiła do współpracy przy projekcie kościoła Pana dr.inż. Jana Kurka, mieszkańca naszej parafii. Wreszcie 5 sierpnia 1987 r. zatwierdzono koncepcję architektoniczną kościoła. Ale by nie było zbyt pięknie, pod pretekstem zmiany ustawy nakazano nam od nowa starać się o lokalizację pod kościół, którą przecież już mieliśmy. Horror! Nową – starą lokalizację otrzymaliśmy 28 lutego 1989 r. po siedmiu latach starań. Trwa budowa ośrodka katechetycznego i mieszkań dla księży i Sióstr Służebniczek pracujących w naszej wspólnocie parafialnej. Nowy rok szkolny 1989/90 rozpoczynamy już w nowych salkach katechetycznych. Spadł na nas niestety nowy „cios”. W 1991 r. przy rejestracji działki w księgach wieczystych okazało się, że działka którą otrzymaliśmy jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” i nikt nie miał prawa nam jej dać. Na szczęście Rada Spółdzielni przegłosowała ustawę o oddaniu działki państwu, aby można było ją oddać parafii. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się nieistniejącej już dziś Spółdzielni „Hutnik”, bo przecież mogła nie oddać lub sprzedać, co pogrążyłoby nas finansowo. Bóg zapłać członkom Rady!

Nowym etapem i wydarzeniem w historii budowy, było poświęcenie dnia 7 grudnia 1991 r. przez Ks. biskupa Jana Szkodonia nowej kaplicy w budynku katechetycznym. To wreszcie koniec trudnych polowych warunków w odprawianiu Mszy Świętych i nabożeństw.

Dzień 19 sierpnia 1992 r. /środa/ – to jeden z najważniejszych dni w dotychczasowej  historii parafii. Po wspólnej modlitwie Anioł Pański o godz. 1215 rozpoczęliśmy wykopy pod fundamenty nowego kościoła parafialnego. Niestety, aby   nie   stracić   następnego   roku   budowlanego rozpoczęliśmy budowę bez urzędowego pozwolenia na rozpoczęcie budowy, bo wciąż nie mamy prawa własności działki. Pozwolenie otrzymaliśmy dopiero 1 grudnia 1992 r.. Na wskutek skargi któregoś z mieszkańców, że budując niszczymy zieleń, że zakłócamy spokój maszynami budowlanymi, że nie można otworzyć okien, bo kurz – zjechała na budowę: policja, przedstawiciele zieleni miejskie, miejska straż, na szczęście nikt nie zapytał, czy jest pozwolenie na budowanie. Chyba nigdy Ks. proboszcz nie był tak bliski zawału. Nasz Święty Patron cudownie uratował nas od nieszczęścia.

Dzięki niezwykłej ofiarności, pracy i zapałowi naszych dzielnych parafian, bez „sponsorów”, zewnętrznej pomocy, w trudnych czasach rodzącej się wolnej Polski – 14 grudnia 1999 roku cały kościół w stanie surowym jest gotowy.

W sobotę 2 grudnia 2000 roku Ks. Kard. Franciszek Macharski wmurował w ścianę nowego kościoła Kamień Węgielny wzięty z Katedry Wawelskiej i poświecony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Tym uroczystym aktem nasza Świątynia została włączona do skarbca Świątyń naszej Archidiecezji i Ojczyzny.

Po zakończeniu prac we wnętrzu kościoła dnia 19 marca 2002 r. w dniu parafialnego odpustu Ks. Kardynał poświęcił naszą nową Świątynię. To dzień radości i dumy naszych parafian. Wreszcie mamy Świątynię, gdzie obecność Boga możemy przenosić na pojemność naszego serca i naszego ducha.

Jeszcze jedno wydarzenie w 32 – letniej historii powstawania parafii Św. Józefa trzeba zapamiętać . Otóż od dnia 1 stycznia 2003 r. dekretem Ks. Kardynała Metropolity parafia powiększyła się o jeszcze jedno osiedle. Do mieszkańców osiedla Kalinowego, Wysokiego, Na Lotnisku i Józefa Strusia Ks. Kardynał dołączył Osiedle Kombatantów, które dotąd należało do parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Mistrzejowicach, a terytorialnie mieszkańcy tego osiedla mają bliżej do kościoła na Os. Kalinowym i tu w szkołach na terenie naszej parafii uczą się dzieci z tego osiedla.

Dwa tysiące lat temu Św. Piotr na Górze Przemienienia wołał w uniesieniu „Panie dobrze, że tu jesteśmy”. Dobrze że tu jesteśmy na tym skrawku nowohuckiej ziemi, gdzie Bogu za Jego Miłość, Bogu z Jego darów wybudowaliśmy ten Boży Dom. Wybudowaliśmy Go w wielkim trudzie i tak być powinno, bo takie jest prawo wartości – to co wielkie i cenne musi wiele kosztować. Wybudowaliśmy Go z potrzeby serca i na Bożą chwałę. Bo budowa świątyni, jak modlitwa , tłumaczy się i jest oczywista tylko na płaszczyźnie miłości – z potrzeby serca. Inaczej zawsze ktoś będzie pytał – po co ? Powiedział Bóg biblijnemu Salomonowi – „Ponieważ postawiłeś Mi Świątynię z potrzeby serca, będę ci błogosławił”. To Boże błogosławieństwo widać było najpierw w konsolidowaniu się parafialnej wspólnoty, tej rodziny rodzin , tym bardziej, im więcej trudu i przeciwności pojawiało się na drogach budowania. To Boże błogosławieństwo widać w tylu wspaniałych inicjatywach, wspólnotach, modlitewnych bractwach parafialnych, oazach dorosłych, młodzieży i dzieci, pomocy charytatywnej potrzebującym, kuchni dla najuboższych, poradni rodzinnych, psychologicznych, wspólnocie anonimowych alkoholików i wspólnocie ich rodzin, centrum młodzieżowym , parafialnym miesięczniku „W Rodzinie Józefa”, Ogródku dla Matki i Dziecka, w nowych powołaniach kapłańskich i zakonnych, które z łaski Bożej rodziły się w naszej wspólnocie i pobożności tylu naszych wspaniałych parafian. Bo nie mury są najważniejsze, ale to, że w tym miejscu Bóg sprawuje swe zamierzenia względem nas.

Wiele jeszcze potrzeba , by ta nasza Świątynia i jej otoczenie były piękne i godne Bożej obecności. Ale budowanie nie kończy sprawy. Zakończenie jest wtedy, kiedy Dom Boży przepełniony Bożą obecnością udziela tej obecności świątyni ludzkiego serca i uwidacznia się wzajemną miłością, solidarnością i świętością życia w parafialnej wspólnocie.

Wraz z Salomonem, który w czasie pierwszego nabożeństwa w Świątyni Jerozolimskiej wołał do Pana Boga – prosimy: „Niech tu będzie z nami nasz Bóg. Niech nas nie opuszcza i nie odrzuca. Niech nakłoni do Siebie nasze serca, abyśmy Mu służyli zawsze i niech nam błogosławi”. I niech błogosławi tej Nowohuckiej Ziemi !

Lud Boży i duszpasterze parafii Świętego Józefa.

Treść Aktu zamurowanego w ścianie kościoła wraz z kamieniem węgielnym.

Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, z wdzięczności Bogu za Jego dary i laski, dla uczczenia Świętego Józefa Patrona i Opiekuna Parafii.

W Świętym Roku Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, w 23 roku pontyfikatu Umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II, gdy Prymasem Polski był J. Em. Ks. Kardynał Józef Glemp, Kościołowi Krakowskiemu pasterzował J.Em. Ks. Kardynał Franciszek Macharski, Metropolita Archidiecezji Krakowskiej a biskupami pomocniczymi byli Ks. Biskup Jan Szkodoń i Ks. Biskup Kazimierz Nycz -wmurowano Kamień Węgielny nowej świątyni dla parafii Św. Józefa w Nowej Hucie, powstałej w trosce o dobro duchowe wiernych z osiedli : Kalinowego, Wysokiego, Na Lotnisku i Józefa Strusia, a wydzielonej z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Hucie – Bieńczycach i erygowanej dekretem Arcybiskupa Metropolity dnia 19 marca 1985 roku na os. Kalinowym w Krakowie – Nowej Hucie w dekanacie X – Bieńczyckim.

Aktu wmurowania dokonał J. Em. Ks. Kardynał Franciszek Macharski, inicjator budowy tej Świątyni.

Kamień Węgielny wzięty z Katedry Wawelskiej – Matki kościołów Archidiecezji Krakowskiej, został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 22 czerwca 1983 roku na Błoniach Krakowskich w czasie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny.

Uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego zgromadziła na Mszy Świętej w dniu   2 grudnia 2000 roku o godz. 1100 wiernych całej wspólnoty parafialnej.

Kościół, którego budowę rozpoczęto 19 sierpnia 1992 roku, jest wyrazem wiary mieszkańców czterech osiedli Nowej Huty, jest wotum wdzięczności za 2000 lat chrześcijaństwa, a zarazem dowodem troski o przyszłość młodego pokolenia tych osiedli, by było wierne wierze Ojców naszych i wzrastało w duchu wdzięczności i odpowiedzialności za skarb i światło świętej wiary katolickiej.

Pierwszym proboszczem nowej parafii został Ks. Stanisław Podziorny, Kapelan Ojca Świętego i dziekan dekanatu Bieńczyckiego, z którym aktualnie współpracowali : Ks. Piotr Gąsior, Ks. Bogdan Sarniak, Ks. Józef Sowa, Ks. Artur Stanowski, Ks. Adam Uniwersał, Ks. Kanonik Stanisław Puzyniak, wizytator katechetyczny a także Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich Bogurodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej : Siostra Przełożona S. Sylwina Barbara Kiełbasa, S. Barbara Czają, S. Elżbieta Węglarz, S. Grażyna Mróz i Siostra Lamberta Maria Główczyk. O muzykę kościelną w parafii troszczyli się organiści : Pan Jan Domagała i Pan Jerzy Wąsik.

Niech w pamięci potomnych zostaną autorzy projektu kościoła i ośrodka katechetycznego wraz z plebanią : Pani mgr inż. Zofia Luczyńska, mgr inż. +Zenon Łuczyński i dr inż. Jan Kurek a także mgr inż. Janusz Halama, który wykonał projekt techniczny kościoła, kierownik budowy mgr inż. Stefan Knorr, inspektor nadzoru mgr inż. Stanisław Strzeboński oraz majster budowy Pan Stanisław Basiaga.

Niech ten dokument będzie także na zawsze dowodem serdecznej wdzięczności wszystkim, których trud, modlitwa, zapał, wiedza i ofiarność, przyczyniły się do powstania tego wielkiego dzieła.

Święty Józefie Opiekunie Najświętszej Rodziny i Patronie naszej Parafii -módl się za nami.

W Krakowie – Nowej Hucie dnia 2 grudnia 2000 roku.

/ Dokument podpisał Ks. Kardynał Franciszek Macharski   Metropolita Krakowski i 27 kapłanów obecnych na uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego. /