Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa to święta, nierozerwalna wspólnota osób ochrzczonych, powołanych przez Boga do miłości i wierności oraz do przekazywania życia. Wielka godność tej wspólnoty domaga się, aby narzeczeni potraktowali poważnie przygotowanie do małżeństwa.

Aby prosić o zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego należy:

1. Zarezerwować termin ślubu na kilka miesięcy przed planowaną uroczystością.

2. Na 3 miesiące przed ślubem oboje narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

– dowody osobiste,

– dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (oboje narzeczeni zgłaszają się do właściwego USC nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ślubu by następnie w najbliższych dniach udać się do kancelarii parafii).

– metrykę chrztu do ślubu (jeśli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) wypisaną nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą ślubu,

– zaświadczenie o bierzmowaniu (o ile nie jest zaznaczone na metryce chrztu),

– świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej – indeks katechizacji.

3. Narzeczeni już po rezerwacji terminu ślubu mogą wziąć udział w obowiązkowych konferencjach przedmałżeńskich. W innym wypadku wymóg ten spełniają po spisaniu protokołu w okresie poprzedzającym ślub – na ukończenie kursu potrzeba 1 miesiąca.

TERMINARZE KURSÓW PRZEDMAŁŻEŃSKICH

Poradnia życia rodzinnego w naszej parafii czynna jest w poniedziałki w godz. 16.00-18.00. Terminarz pozostałych poradni w Krakowie i archidiecezji można znaleźći na stronie: http://www.przedweselnik.pl/czytelnia/poradnie-dla-narzeczonych-krakow.html

4. Narzeczeni jako osoby wierzące winni dwukrotne odprawić Sakrament Pokuty zaznaczając na początku, że jest to spowiedź przedmałżeńska:
– w najbliższym czasie po spisaniu protokołu przedślubnego;
– przed samym ślubem.

5. Po spisaniu protokołu w parafiach narzeczonych wygłasza się zapowiedzi przedślubne w celu zapoznania parafian z planem zawarcia małżeństwa oraz w celu wykrycia ewentualnych przeszkód do zawarcia małżeństwa (sakrament małżeństwa nie jest tylko prywatną sprawą narzeczonych, ale wydarzeniem waznym dla wspólnoty Kościoła).

6. Bezpośrednio przed ślubem świadkowie sakramentu przychodzą do zakrystii przynosząc obrączki i potwierdzenia spowiedzi, aby podpisać dokumenty ślubu (narzeczeni podpisują je na zakończenie liturgii sakramentu)

7. Odpowiednio przed ślubem należy skontaktować się z Panem Organistą (Maciej Banek 602-608-448)

8. Jeśli narzeczeni chcą dodatkowo udekorować kościół na swoją uroczystość, to powinni wcześniej zgłosić się do Siostry Zakrystianki w celu uzgodnienia szczegółów ( siostra Eliasza, nr tel.: 572 066 151 lub 12- 648-02-21, nr wew. 40).

9. Wszelkich informacji szczególnie wobec sytuacji nietypowych można zasięgnąć w kancelarii parafialnej, telefonicznie (12 648 08 42) bądź drogą mailową ( parafia@kalinowe.pl ).

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące przygotowania do małżeństwa i życia małżeńskiego znajdują się na stronie Duszpasterstwa Rodzin: http://www.wdr.diecezja.pl/index.php