Chrzest

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza do wspólnoty Kościoła. O chrzest dla swoich dzieci mogą prosić ci rodzice, którzy jako wierzący dają gwarancję, że będą dla potomstwa żywym przykładem życia według zasad wiary Kościoła Rzymskokatolickiego.

Posługę chrzestnych – współodpowiedzialnych za katolickie wychowanie ochrzczonych – mogą pełnić wyłącznie w pełni praktykujący katolicy (ochrzczeni, bierzmowani, uczestniczą w niedzielnej Eucharystii i przystępują przynajmniej raz w roku do spowiedzi i Komunii św., uczniowie uczestniczący w lekcjach religii, małżonkowie żyjący w sakramencie małżeństwa). Prawo kościelne wyklucza z możliwości bycia chrzestnym osoby niewierzące i niepraktykujące, osoby bez sakramentu bierzmowania, osoby żyjące w związkach niesakramentalych lub konkubinacie, uczniów, którzy zrezygnowali z uczęszczania na lekcje religii.

Jeśli rodzice proszą na chrzestnych osoby spoza naszej parafii, winny one dostarczyć zaświadczenie z parafii zamieszkania, że nie ma przeszkód, aby mogły pełnić te zaszczytne zadania.

Sakrament Chrztu Świętego w sposób uroczysty udzielany jest w III niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 13:00.

W grudniu sakramentu chrztu udzielamy w Uroczystość Bożego Narodzenia również na Mszy św. o g. 13.00. Podobnie w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Zapisu aktu chrztu dokonują rodzice w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed planowanym chrztem. Przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

– odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,

– świadectwo ślubu kościelnego, jeśli odbył się poza naszą parafią,

– zaświadczenia dla chrzestnych, jeśli mieszkają poza naszą parafią,

– zgoda parafii rodziców dziecka, jeżeli rodzice mieszkają na terenie innej parafii niż tutejsza.

Rodziców i chrzestnych prosimy na naukę przedchrzcielną, która odbywa się w piątek przed niedzielą chrztu o g. 19.15 w salce nr 1 domu parafialnego (wyjątkiem jest Uroczystość Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego – konferencja odbywa się w innym, podanym przy zapisie dziecka, terminie).