Krąg Biblijny

Jesteśmy grupą, która chce słuchać. Słuchać Boga, dlatego każdego miesiąca staramy się czytać zaproponowany fragment Pisma Świętego. Słuchać o Panu Bogu, dlatego co miesiąc dostajemy wprowadzenie do poszczególnych ksiąg Pisma Świętego. Słuchać siebie nawzajem, dlatego w czasie spotkań mamy możliwość podzielenie się własną refleksją i raz do roku jedziemy na weekendowy wyjazd.

Jeśli chciałbyś posłuchać Boga i o Panu Bogu. Jeśli chciałbyś posłuchać innych. To czuj się zaproszony. Krąg Biblijny to grupa gdzie nie trzeba mówić a można posłuchać. Wystarczy zabrać egzemplarz Pisma Świętego i przyjść.

Opiekunem kręgu jest ks. Wojciech Dzioboń – bliższe informacje można uzyskać u niego (dyżur w kancelarii w poniedziałki).