Bierzmowanie

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii wygląda inaczej dla klas siódmych i ósmych, ze względu na trudną sytuację w ciągu poprzednich dwóch lat.

Ponieważ moment bierzmowania jest momentem wzięcia odpowiedzialności za rozwój swojej wiary, podstawowym elementem przygotowania jest udział w coniedzielnej Mszy świętej oraz spowiedź raz w miesiącu (pierwsze piątki – wg karteczek otrzymanych od wychowawców), a także zadbanie o codzienną modlitwę. Pierwszym miejscem przygotowania do sakramentu przez rozwój wiary i środowisko modlitwy jest rodzina i dom rodzinny.

 

KLASY VII

Rozpoczynamy przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania dla osób, które w roku szkolnym 2021/22 uczęszczają do VII klasy Szkoły Podstawowej (pierwszy rok przygotowania).

Przygotowanie w tym roku odbędzie się w następujących etapach:

1) “rozgrzewka” – trzy konferencje wprowadzające
2) złożenie deklaracji o chęci przygotowania do bierzmowania
3) rozpoczęcie spotkań w grupach

Jest to pierwszy z dwóch lat formacji do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

Aby rozpocząć przygotowania i zostać wpisanym na listę (przed oficjalnym złożeniem deklaracji), należy wypełnić formularz, który znajduje się pod tym adresem. Formularz można wypełniać do dnia 10.11.2021 – po tym terminie kandydaci otrzymają maila ze szczegółami dotyczącymi aplikacji na telefon, która będzie służyła jako narzędzie pomagające w przygotowaniach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

KLASY VIII

Uczniowie klas ósmych podzieleni są na małe grupy formacyjne, do których zapisali się przy osobistym złożeniu deklaracji. Spotkania w grupach prowadzą przygotowani do tego animatorzy.

Elementy przygotowania do bierzmowania:

  1. coniedzielny udział we Mszy św.
  2. regularne przystępowanie do sakramentu pokuty oraz przyjęcie Komunii św. w pierwszy piątek (wskazana jest obecność na “Wieczerniku” o 19:30, w przypadku obecności na innej Mszy świętej – każdorazowo napisać trzeba wiadomość do animatora)
  3. udział w katechezie szkolnej i zaliczenie bieżącego materiału z katechizmu
  4. udział w spotkaniach małej grupy (raz w miesiącu), trzech wspólnych konferencjach i trzech celebracjach

Kandydaci ochrzczeni poza parafią św. Józefa na os. Kalinowym zobowiązani są do końca 2021 roku dostarczyć świadectwo chrztu z parafii przyjęcia tego sakramentu. Kandydaci mieszkający poza terenem parafii chcący uczestniczyć w spotkaniach muszą najpóźniej na pierwsze spotkanie w grupie dostarczyć zgodę ks. Proboszcza z parafii zamieszkania na przygotowanie do bierzmowania poza parafią.

 

KONTAKT W SPRAWIE BIERZMOWANIA

Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest ks. Marcin Filar (dyżur parafialny w poniedziałki i piątki, kancelaria 16:00-18:00), opiekun parafialnej Oazy, Służby Liturgicznej oraz chóru Pueri Cantores. Preferowany kontakt na żywo – w kancelarii lub w niedzielę po Mszach świętych.