Pogrzeby

Pogrzeby zmarłych parafian należy zgłosić do kancelarii niezwłocznie po ustaleniu terminu i miejsca pochówku w kancelarii parafialnej lub po kontakcie telefonicznym z ks. Dyżurnym pod numerem: 798-274-802.

Potrzebne dokumenty:

1. Akt zgonu z USC.

2. Jeśli zmarły należał do innej parafii, to zgodę jego parafii na odprawienie chrześcijańskiego pogrzebu.

3. Potwierdzenie przyjęcia sakramentów świętych przez kapelana szpitala, jeśli zmarły umarł w szpitalu.