24 godziny dla Pana

„24 godziny dla Pana” to inicjatywa Papieża Franciszka. Ojciec Święty pragnie, by był w Wielkim Poście szczególny czas łaski – cała doba poświęcona Panu…
W wybranych kościołach naszej diecezji z 4 na 5 marca – w łączności ze Stolicą Apostolską – przez całą dobę będzie trwała spowiedź. W każdym z nich będą spowiadać także biskupi i misjonarze miłosierdzia rozesłani w środę popielcową przez Papieża.
Będzie w tym czasie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, a w pewnych godzinach wspólnoty duszpasterstw akademickich naszego miasta będą prowadzić różnego rodzaju modlitwy, medytacje i śpiewy.
W Roku Miłosierdzia znajdźmy podczas tej szczególnej doby czas na przyjście do świątyni i zanurzenie się w tajemnicy Bożej Miłości. http://stacja7.pl/wiara/24-godziny-dla-pana-w-krakowie/