BÓG ZAPŁAĆ

Dziękujemy Parafianom za serdeczne przyjęcie kapłanów podczas wizyty duszpasterskiej oraz za złożone ofiary, które w dużym stopniu są przeznaczane na misje, utrzymanie seminarium oraz utrzymanie domów księży chorych. Bóg zapłać.