Bóg zapłać

Bóg zapłać kapłanom za wielogodzinną posługę w konfesjonale. Dziękujemy s. Eliaszy oraz współpracownikom parafii za przygotowanie szopki i ubranie kościoła. Bóg zapłać osobom sprzątającym naszą świątynię.