Dziękujemy kapłanom za wielogodzinną posługę w konfesjonale. Siostrze Eliaszy, wszystkim Czcigodnym Siostrom i ich pomocnikom za przygotowanie szopki i przepięknych dekoracji Bożonarodzeniowych. Dziękujemy osobom sprzątającym naszą świątynię.