Odwiedziny duszpasterskie w naszych mieszkaniach

Rozpoczyna się czas odwiedzin duszpasterskich w naszych mieszkaniach. Ministranci przyniosą kartki, na których zapisana jest data i zbliżona godzina wizyty kapłana.  Należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece, wodę święconą i kropidło. Dzieci i młodzież szkolna przygotowują zeszyty do religii. Ponadto pamiętajmy, aby na czas spotkania wyłączyć telewizor i radio. Przedmioty religijne, które chcemy poświęcić, kładziemy na stole. Wszyscy domownicy biorą udział we wspólnej modlitwie.