Podziękowanie

Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii: Komitetowi Parafialnemu i Wolontariuszom, osobom, które gościły pielgrzymów w swoich mieszkaniach oraz tym, którzy upiekli ciasta na powitanie młodzieży. Dziękujemy za obecność oraz modlitwę.