Serdeczne podziękowania za udział w procesjach oktawy Bożego Ciała. Dziękujemy asyście, służbie liturgicznej, niosącym baldachim, chorągwie, światło, dziewczynkom sypiącym kwiaty, chłopcom do dzwoneczków i ich rodzicom. Szczególnie gorące podziękowanie dla Sióstr zakonnych za prowadzenie dzieci podczas procesji. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia procesji składamy Bóg zapłać.