Światowe Dni Młodzieży

Decyzją Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży do naszej parafii zostali przydzieleni pielgrzymi z różnych zakątków Polski oraz młodzież z krajów języka rosyjskiego. Na dzień dzisiejszy przyjęcie pielgrzymów zadeklarowało 5 szkół z terenu naszej parafii oraz 31 rodzin na ponad 6000 mieszkań. Pozwala to przyjąć 1390 gości. W dalszym ciągu poszukujemy mieszkań dla 300 pielgrzymów. Wierzymy, że brak bariery językowej zachęci kolejne rodziny do przyjęcia pod swój dach młodzieży z naszej Ojczyzny. Deklaracje przyjęcia są dostępne w zakrystii lub kancelarii. Osoby, które zgłosiły się do przyjęcia pielgrzymów, proszone są o skontaktowanie się z ks. Jackiem celem weryfikacji danych.