Ogłoszenia Duszpasterskie: NMP Królowej Polski

  1. Dziś Msze św. są sprawowane o 7, 9, 11, 13 i 18.00.
  2. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej soboty miesiąca o godz. 16.30.
  3. Nabożeństwo majowe o 17.15.
  4. Przypominamy, że podczas sprawowania Mszy św. i nabożeństw w naszym kościele może być obecnych maksymalnie 90 wiernych. Zachęcamy do rozchodzenia się po świątyni, zajmowania miejsc także na chórze i zachowania dystansu. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w kościele.
  5. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają prace remontowe w naszym kościele. Został już umieszczony nowy witraż, odnowiono krucyfiks, a przed nami instalacja głównego ołtarza. Bóg zapłać za ofiary.
  6. Jutro Msze św. o 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19.00.