7 stycznia po Mszy św. o 9.00 zmianka tajemnic różańcowych połączona z opłatkiem.