Bóg zapłać

Dziękujemy parafianom za liczny udział w celebracji Triduum Paschalnego. Dziękujemy kapłanom za wielogodzinną posługę w konfesjonałach. Siostrze Eliaszy, siostrom Służebniczkom, ks. Piotrowi, panom Stanisławowi i Janowi oraz młodzieży za przygotowanie Ciemnicy, Grobu Pańskiego i pięknych dekoracji kwiatowych. Dziękujemy osobom dbającym o czystość w naszej świątyni przez cały rok. Serdeczne podziękowania dla chóru, p. Organisty, służby liturgicznej na czele z ks. Piotrem, oazy na czele z ks. Jackiem za wspaniale przygotowaną liturgię. Dziękujemy zespołowi charytatywnemu i jego pomocnikom za przygotowanie i rozniesienie paczek dla potrzebujących. Dziękujemy chórowi Pueri Cantores Sancti Joseph na czele z jego założycielem ks. Piotrem Radzikowskim za uświetnienie Niedzieli Palmowej śpiewem Pasji. Ks. Piotrowi Podwyszyńskiemu wraz z młodzieżą dziękujemy za Misterium. Wszystkim, którym winniśmy wdzięczność składamy serdeczne Bóg zapłać.