I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Pokusa wygodnego życia pełnego dobrobytu, władzy i bogactwa dotyczy każdego człowieka w każdym czasie ludzkiej historii. Niestety, jakże często okazują się one szatańskim narzędziem do zguby człowieka i najszybszą drogą do odejścia od Boga. Każdy z nas w większym lub mniejszym zakresie jest podatny na pokusy, które uderzyły w Jezusa poszczącego na pustyni. Chrystus wie, że świat jest pełny różnych propozycji, które zaspokajają największe pragnienia człowieka, by ten mógł być kimś i jakość zaistnieć. Pogoń za zaszczytami i pieniędzmi często kończy się duchowym spustoszeniem. Dlatego Chrystus zachęca nas do wyjścia na „pustynię”, aby przemyśleć swoją hierarchię wartości i odnaleźć w niej Boga, z którym kiedyś spotkamy się twarzą w twarz. Stawka jest wielka – życie wieczne. Diabeł walczy o człowieka, stosuje różne środki, aby ten oddał mu pokłon. Rada Chrystusa na pokusy jest jedna: nie dyskutuj z Diabłem. Ze złem się nie podejmuje rozmowy. Tylko człowiek, który jest blisko Boga i zna moc Jego Słowa może przezwyciężyć wszelkie pokusy. Modlitwa, dobrowolne umartwienia oraz jałmużna z pewnością pomogą w walce ze Złym.