Nasza świątynia – kościołem stacyjnym

Arcybiskup Marek Jędraszewski wyznaczył w naszym mieście kościoły stacyjne, w których zwyczajem Rzymu, w każdy dzień Wielkiego Postu, Biskup odprawia Mszę Świętą. Także nasza świątynia znalazła się na tej szacownej liście. W najbliższy wtorek 7 marca o godz. 19.30 zostanie przez Biskupa odprawiona w naszym kościele Msza Święta. Przygotujemy się do niej o godz. 19.00 uczestnicząc w nabożeństwie pokutnym. Na ołtarzu zostaną wystawione relikwie świętych znajdujące się w naszym kościele, także relikwie św. Joanny Beretty Mola, którą czcimy szczególnie w pierwszy wtorek. Podczas liturgii zostanie zebrana składka, która zgodnie z wolą Biskupa, zostanie przeznaczona na potrzeby biednych w parafii. Wszystkich parafian zachęcamy do udziału w tej uroczystości oraz do złożenia jałmużny postnej. Lista kościołów stacyjnych w gablocie.