Pielgrzymka w Bieszczady

Pielgrzymka autokarowa w Bieszczady wyruszy w sobotę 15 X o godz. 5.00 z ul. Dunikowskiego. Obiadokolacja, nocleg i śniadanie w ośrodku w Myczkowcach. Prosimy o dokonanie zaległych wpłat.