Pielgrzymka Żywego Różańca

Pielgrzymka Żywego Różańca

W sobotę, 3 października odbędzie się pielgrzymka do Sanktuarium w Łagiewnikach – szczegółowy plan został zamieszczony na plakacie w gablocie.