Pierwsza sobota

W pierwszą sobotę odwiedzimy z posługa sakramentalną chorych od godz. 8.00. Proszę zgłaszać chorych w kancelarii lub zakrystii. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17.30. W pierwszą sobotę kancelaria nieczynna.