Pierwsza sobota

W pierwszą sobotę odwiedzimy z posługa sakramentalną chorych od godz. 8.00. Proszę zgłaszać chorych w kancelarii lub zakrystii. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17.30. A po nim Msza św. w tej intencji.  W pierwszą sobotę kancelaria nieczynna