Podziękowania

Dziękujemy parafianom za liczny udział w celebracji Triduum Paschalnego. Dziękujemy kapłanom za wielogodzinną posługę w konfesjonałach. Siostrze Eliaszy, siostrom Służebniczkom, panom Stanisławowi, Janowi, Mirosławowi, Józefowi, Ryszardowi, Dominikowi, Dawidowi za przygotowanie Ciemnicy, Grobu Pańskiego. Siostrom szczególnie za piękne dekoracje kwiatowe. Dziękujemy osobom dbającym o czystość w naszej świątyni przez cały rok. Serdeczne podziękowania dla chór dyrygowanego przez p. Jadwigę, dla p. Organisty, służby ołtarza na czele z ks. Piotrem, oazy na czele z ks. Jackiem za wspaniale przygotowaną liturgię. Dziękujemy zespołowi charytatywnemu i jego pomocnikom za przygotowanie i rozniesienie paczek dla potrzebujących. Dziękujemy chórowi Pueri Cantores Sancti Joseph na czele z ks. Grzegorzem za uświetnienie Niedzieli Palmowej. Wszystkim, którym winniśmy wdzięczność składamy serdeczne Bóg zapłać.