Światowe Dni Młodzieży

Dziękujemy wszystkim parafianom, którym sprawa Światowych Dni Młodzieży jest bliska i pragną przyjąć pielgrzymów pod swój dach. W dalszym ciągu zachęcamy do otwartości serca i podjęcia gościny dla młodzieży pochodzącej z naszej Ojczyzny i krajów rosyjskojęzycznych. Deklaracje przyjęcia możemy zabrać z zakrystii ;ub kancelarii.