XVI Dzień Papieski

W niedzielę, 9 października XVI Dzień Papieski. Wesprzyjmy naszą ofiarą fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Zostaną także wyłożone kosze dla potrzebujących z naszej parafii, do których możemy składać żywność trwałą.