Dzieci z 3. klas po raz pierwszy przystąpiły do spowiedzi