Plan wizyty duszpasterskiej 2019/2020

ks. Paweł Ochocki
27.12.2019 piątek 15.00 os. Kombatantów 2 (od X piętra)
28.12.2019 sobota 8.30 os. Kombatantów 3 (od X piętra)
28.12.2019 sobota 15.00 os. Kombatantów 4 (od X piętra)
29.12.2019 niedziela 14.30 os. Kalinowe 13, kl I – IV
30.12.2019 poniedziałek 16.00 os. Kalinowe 13, kl V – VII
4.01.2020 sobota 9.00 os. Kombatantów 5 (od VIII piętra)
7.01.2020 wtorek 15.00 os. Kombatantów 6 (od VIII piętra)
8.01.2020 środa 17.00 os. Kombatantów 7 (od VIII do V piętra)
10.01.2020 piątek 16.00 os. Kombatantów 7 (od IV piętra do parteru)
11.01.2020 sobota 8.30 os. Kombatantów 8 (od X piętra) + dom nr 7e
11.01.2020 sobota 15.00 os. Kombatantów 9 (od X piętra)
12.01.2020 niedziela 14.30 os. Kombatantów 11 (od X piętra)
13.01.2020 poniedziałek 17.00 os. Kombatantów 12 (od X do V piętra) + dom nr 15
14.01.2020 wtorek 16.00 os. Kombatantów 12 (od IV piętra do parteru)
15.01.2020 środa 17.00 os. Kombatantów 10, kl. I (od VIII piętra)
17.01.2020 piątek 17.00 os. Kombatantów 10, kl. II (od VIII piętra)
18.01.2020 sobota 8.30 os. Kombatantów 10, kl. III i IV (od VIII i od IX piętra)
18.01.2020 sobota 15.00 os. Kombatantów 10, kl. V i VI (od IX piętra)
19.01.2020 niedziela 14.30 os. Kombatantów 10, kl. VII i VIII (od X piętra)
21.01.2020 wtorek 16.00 os. Strusia 3 (kl. I – III)
24.01.2020 piątek 16.00 os. Strusia 3 (kl. IV – VII)

ks. Piotr Podwyszyński
27.12.2019 piątek 14.30 os. Na Lotnisku 8, kl. I – III
28.12.2019 sobota 9.00 os. Strusia 10
2.01.2020 czwartek 15.00 os. Na Lotnisku 8, kl. IV – V
4.01.2020 sobota 9.00 os. Strusia 18, kl. I-III (od X piętra)
5.01.2020 niedziela 14.30 os. Strusia 18, kl. IV (od X piętra)
7.01.2020 wtorek 15.00 os. Strusia 18, kl. V (od X piętra)
8.01.2020 środa 15.00 os. Na Lotnisku 1
9.01.2020 czwartek 15.00 os. Na Lotnisku 7
10.01.2020 piątek 15.00 os. Na Lotnisku 6
11.01.2020 sobota 9.00 os. Strusia 18, kl. VI-VIII (od X piętra)
15.01.2020 środa 15.00 os. Na Lotnisku 17
16.01.2020 czwartek 15.00 os. Na Lotnisku 18, I-IV
17.01.2020 piątek 15.00 os. Na Lotnisku 18, V-VII
18.01. 2020 sobota 9.00 os. Na Lotnisku 21
22.01.2020 środa 15.00 os. Na Lotnisku 16
23.01.2020 czwartek 15.00 os. Strusia 11, kl. I-IV
24.01.2020 piątek 15.00 os. Strusia 11, kl. V-VII
25.01.2020 sobota 9.00 os. Kalinowe 15

Ks. Proboszcz
os. Strusia 2, kl. I-III 02.01.2020r. godz. 15.30
os. Strusia 2, kl. IV-VII 04.01.2020r. godz. 9.00
os. Strusia 4, kl. I-IV 07.01.2020r. godz. 15.30
os. Strusia 4, kl. V-VII 09.01.2020r. godz. 15.30
os. Strusia 6, kl. I od X piętra 10.01.2020r. godz. 15.30
os. Strusia 6, kl. II od X piętra 13.01.2020r. godz. 15.30
os. Strusia 6, kl. III od X piętra 14.01.2020r. godz. 15.30
os. Strusia 6, kl. IV od X piętra 16.01.2020r. godz. 15.30
os. Strusia 6, kl. V od X piętra 17.01.2020r. godz. 15.30
os. Strusia 6, kl. VI od X piętra 18.01.2020r. godz. 9.00
os. Strusia 6, kl. VII od X piętra 18.01.2020r. godz. 13.00
os. Strusia 6, kl. VIII od X piętra18.01.2020r. godz. 17.00
os. Strusia 9, kl. I-III 20.01.2020r. godz. 15.30
os. Strusia 9, kl. IV-VII 21.01.2020r. godz. 15.30
os. Strusia 14, kl. I-III 23.01.2020r. godz. 15.30
os. Strusia 14, kl. IV-VII 24.01.2020r. godz. 15.30
os. Strusia 16 25.01.2020r. godz. 09.00

ks. Krzysztof Porosło
27.12 15:00 Na Lotnisku 19, kl. I
2.01 15:00 Na Lotnisku 19, kl. II
3.01 15:00 Na Lotnisku 19, kl. III
4.01 9:00 Na Lotnisku 20
6.01 14:00 Strusia 7, kl. I
9.01 15:00 Strusia 7, kl. II
10.01 15:00 Strusia 7, kl. III
14.01 15:00 Strusia 7, kl. IV
16.01 15:00 Strusia 7, kl. V
17.01 15:00 Strusia 7, kl. VI
18.01 9:00 Kalinowe 14
21.01 15:00 Strusia 7, VII
24.01 15:00 Strusia 7, kl. VIII

ks. Bartosz Wronikowski
4.01 9:00 Na Lotnisku 9

Ks. Grzegorz
os. Wysokie 11 02.01.2020r. godz. 15.00
os. Wysokie 18 03.01.2020r. godz. 15.00
os. Kalinowe 22 04.01.2020r. godz. 8.30
os. Kalinowe 23, m. 208-105 05.01.2020r. godz. 14.00
os. Kalinowe 23, m. 104-1 07.01.2020r. godz. 15.00

Ks. Dariusz
os. Wysokie 8 27.12.2019r. godz. 15.00
os. Wysokie 9 28.12.2019r. godz. 8.30
os. Wysokie 10 +(III LO+ SP 104) 28.12.2019r. godz. 14.30
os. Wysokie 16+(Wysokie 20) 29.12.2019r. godz. 14.30
os. Wysokie 15 30.12.2019r. godz. 15.00
os. Kalinowe 3, m.1-40 02.01.2020r. godz. 15.00
os. Kalinowe 3, m.41-80 05.01.2020r. godz. 14.30
os. Kalinowe 8, m.1-40 04.01.2020r. godz. 8.30
os. Kalinowe 8, m.41-80 04.01.2020r. godz. 14.30
os. Wysokie 3a 07.01.2020r. godz. 15.00
os. Wysokie 4, kl.I od piętra X 07.01.2020r. godz. 17.00
os. Wysokie 3b 08.01.2020r. godz. 15.00
os. Wysokie 4, kl.II od piętra X 08.01.2020r. godz. 17.00
os. Wysokie 3c 09.01.2020r. godz. 15.00
os. Wysokie 2, kl. I od piętra X 09.01.2020r. godz. 17.00
os. Wysokie 2 kl. II od piętra X 12.01.2020r. godz. 14.30
os. Wysokie 1, kl. I od piętra X 11.01.2020r. godz. 8.30
os. Wysokie 1, kl. II od piętra X 11.01.2020r. godz. 14.30
os. Wysokie 12, kl. I od piętra X 13.01.2020r. godz. 15.00
os. Wysokie 12, kl. II od piętra X 14.01.2020r. godz. 15.00
os. Wysokie 13, kl. I od piętra X 15.01.2020r. godz. 15.00
os. Wysokie 13, kl. II od piętra X 16.01.2020r. godz. 15.00
os. Kalinowe 16, kl. I-IV + SP 82 18.01.2020r. godz. 8.30
os. Kalinowe 16, kl. V-VII 18.01.2020r. godz. 14.30
os. Kalinowe 10 19.01.2020r. godz. 14.30
os. Strusia 15, kl. I-III 21.01.2020r. godz. 15.00
os. Strusia 15, kl. IV-VII 22.01.2020r. godz. 15.00

ks. Wacław
os. Kalinowe 19, parter – VI piętro 28.12.2019 godz. 8.00
os. Kalinowe 19, piętro VII-X 30.12.2019 godz. 15.00
os. Kalinowe 1, nr. 1 – 40 2.01.2020 godz.15.00
os. Kalinowe 1, 41 – 80 4.01.2020 godz. 8.00
os. Kalinowe 2, 1-40 4.01.2020 godz. 14.00
os. Kalinowe 2, nr 41-80 7.01.2020 godz. 15.00
os. Kalinowe 7, nr 1-40 8.01.2020 godz.15.00
os. Kalinowe 7, nr 41 – 80 9.01.2020 godz.15.00
os. Kalinowe 9, nr 1-40 10.01.2020 godz. 15.00
os. Kalinowe 9, nr 41 – 80 11.01.2020 godz. 14.30
os. Kalinowe 20, parter – II piętro 13.01.2020 godz.15.00
os. Kalinowe 20, Pietro III-V 14.01.2020 godz.15.00
os. Kalinowe 20, piętro VI-VIII 15.01.2020 godz.15.00
os. Kalinowe 20, Pietro IX-X 16.01.2020 godz.15.00
os. Kalinowe 21, nr 1-66 17.01.2020 godz.15.00
os. Kalinowe 21, nr 67-208 18.01.2020 godz. 8.00
os. Wysokie 17, nr 1-30 20.01.2020 godz.15.00
os. Wysokie 17, nr 31-60 21.01.2020 godz.15.00