Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania 2018/2019

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania 2018/2019

Klasy VI Szkoły Podstawowej

Uczniowie uczestniczą we Mszy Świętej 5 października 2018 roku godz. 17.00. Po Mszy Świętej zapisują się do grup formacyjnych.

Przygotowanie dokonuje się przez:

  • uczestnictwo w 5 spotkaniach formacyjnych raz w tygodniu w małych grupach (możliwość wyboru: poniedziałek, wtorek lub środa o 17.00 w salkach).
  • uczestnictwo w spotkaniu wspólnym

            23.11.2018 godz. 19.30 – Chrześcijanie prześladowani z powodu Jezusa

  • całoroczną praktykę wiary, umacnianie osobistej więzi z Jezusem przez comiesięczny Sakrament Pokuty, Mszę Świętą, udział w nabożeństwach.

Uczniowie na pierwszym spotkaniu otrzymują indeks, który jest potwierdzeniem całorocznej formacji kandydata do bierzmowania.

Terminy spotkań:

Grupa I: 8, 15, 22, 29 października, 5 listopada godz. 17.00 (poniedziałki)

Grupa II: 9, 16, 23, 30, października, 6 listopada o godz. 17.00 (wtorki)

Grupa III: 10, 17, 24, 31, października, 7 listopada o godz. 17.00 (środy)

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania 2018/2019

Klasy VII Szkoły Podstawowej

Uczniowie uczestniczą we Mszy Świętej 5 października 2018 roku godz. 17.00. Po Mszy Świętej zapisują się do grup formacyjnych, prowadzonych przez Siostry.

Przygotowanie dokonuje się przez:

  • uczestnictwo w 5 spotkaniach formacyjnych raz w tygodniu w małych grupach (możliwość wyboru: poniedziałek, wtorek lub środa o 17.00 w salkach).
  • uczestnictwo w spotkaniu wspólnym:

            23.11.2018 godz. 19.30 – Chrześcijanie prześladowani z powodu Jezusa

  • całoroczną praktykę wiary, umacnianie osobistej więzi z Jezusem przez comiesięczny Sakrament Pokuty, Mszę Świętą, udział w nabożeństwach.

Uczniowie otrzymują indeks, który jest potwierdzeniem całorocznej formacji kandydata do bierzmowania.

Terminy spotkań:

Grupa I: 12, 19, 26, listopada, 3, 10 grudnia godz. 17.00 (poniedziałki)

Grupa II: 13, 20, 27, listopada, 4, 11 grudnia o godz. 17.00 (wtorki)

Grupa III: 14, 21, 28, listopada, 5, 12 grudnia o godz. 17.00 (środy

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania 2018/2019

Klasy VIII Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum

Termin Bierzmowania: 9 czerwca 2019 – Niedziela, g. 18.00

Triduum i próby przed bierzmowaniem:

6, 7, 8 czerwca, godz. 18.30. ( 7 i 8 czerwca z udziałem rodziców).

Uczniowie uczestniczą we Mszy Świętej 5 października 2018 roku godz. 18.30. Po Mszy Świętej zapisują się do grup formacyjnych, prowadzonych przez księży.

Przygotowanie dokonuje się przez:

  • uczestnictwo w spotkaniach cotygodniowych z księżmi, w małych grupach. Możliwe terminy do wyboru:

Grupa I: poniedziałek, g. 17.00

Grupa II: czwartek, g. 17.45

Grupa III: piątek, g.17.00

Szczegóły dotyczące terminów spotkań przez cały rok przekażą księża, opiekunowie poszczególnych grup.

  • w każdy pierwszy piątek miesiąca: “Wieczernik” – Msza Święta o 19.30 w dolnym kościele.
  • uczestnictwo w spotkaniu:

            23.11.2018 godz. 19.30 – Chrześcijanie prześladowani z powodu Jezusa

  • całoroczną praktykę wiary, umacnianie osobistej więzi z Jezusem przez comiesięczny Sakrament Pokuty, niedzielną i świąteczną Mszę Świętą, udział w nabożeństwach.

Uczniowie otrzymują indeks, który jest potwierdzeniem całorocznej formacji kandydata do bierzmowania.

Uwaga: Młodzież, która przyjęła sakrament Chrztu Świętego w innej parafii niż parafia św. Józefa na os. Kalinowym proszona jest o dostarczenie skróconego odpisu aktu chrztu do bierzmowania. Taką metrykę otrzymuje się w kancelarii parafii, w której miał miejsce sakramentu chrztu. Prosimy o dostarczenie tego dokumentu księdzu, który jest opiekunem grupy kandydata najpóźniej do 14 grudnia 2018.

Młodzież zamieszkała poza terenem parafii św. Józefa w Krakowie na os. Kalinowym, dostarcza także dokument z parafii zamieszkania: zgoda na przygotowanie i przyjęcie sakramentu poza parafią zamieszkania, najpóźniej do 14 grudnia 2018.