Dziękujemy ks. Piotrowi Radzikowskiemu, Ogródkowi Matki i Dziecka, rodzicom chłopców z Pueri Cantores, wszystkim zaangażowanym za przygotowanie wspaniałego festynu rodzinnego w ubiegła niedzielę. Ofiarodawcom i dobroczyńcom dziękujemy za wsparcie materialne tego dzieła.