XII Niedziela Zwykła – kazanie ks. Jacka Bernacika

XI Niedziela Zwykła – kazanie ks. proboszcza Adama Podbiery