XVIII Niedziela Zwykła – kazanie ks. Adama Podbiery

XVII Niedziela Zwykła – kazanie ks. proboszcza Adama Podbiery